Төлбөрийн хэрэгсэл

Төлбөрийн картаар

  • Хаан банк
  • Төрийн банк
  • Голомт банк

Дансаар

Та захиалах гэж буй номны төлбөрийг Голомт банк, Худалдаа Хөгжлийн банк, Төрийн банк, Хаан банк-ны дансанд төлбөрөө хийн хүссэн газраа хүргүүлэн авах бүрэн боломжтой.
Та төлбөрөө доорх дансны аль нэгэнд шилжүүлнэ үү.
Банк: Дансны дугаар: Дансны нэр:
Хаан банк 5063382660 Дагва Ганболд
     
     
     

Бэлнээр

Бараагаа хүссэн газраа хүргүүлэн төлбөрөө бэлнээр төлөх  боломжтой.