Буцах
Мирном хэвлэлийн газар

1 2 3

ҮНЭ: 9,900₮   ISBN: 9789997854964   ЭРХЛЭН ГАРГАСАН: 2018   ФОРМАТ: Хатуу   ХУУДАСНЫ ТОО: 35   ХЭМЖЭЭ: 120x150 мм

Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх шинэлэг дизайн бүхий "Миний ном" цуврал нь тод өнгөт фото зурагтай, сэдэв агуулга нь тун баялаг. Таны хүүхдийн үгсийн санг нэмэгдүүлж, ярих ур чадварыг нь хөгжүүлнэ. Та хүсвэл 2-с доош насны хүүхэддээ ч хэрэглүүлж болно. Ном нь хүүхдийн гарт хамгийн эвтэйхэн байхаар бодолцож хийгдсэн учир хүүхэд өөрөө номдоо дахин дахин шимтэж, бие даан суралцах анхны суурийг нь тавих болно.

Related books
Холбоотой ном